Tillväxtverket

Alla är företagare i plattforms­ekonomin

Höstrensning i garderoben? Nya vinterkläder? Vem ska plocka ner äpplena? Vi  använder gärna digitala tjänster för att ta hjälp i vardagen, men vad händer om vi börjar tänka likadant runt företagande?

Med internet och digitala plattformar har nya möjligheter öppnats för köpare och säljare att mötas. Den här utvecklingen har fått många olika namn; delningsekonomin, nyttjandeekonomin eller plattformsekonomin. Oavsett vad man väljer att kalla det kan man konstatera att digitala plattformar finns inom en mängd olika områden. Vissa för att sälja varor som egna handarbeten, andra för att förmedla rum, bilåkning, ekonomiadministration eller design av en ny logga. På en del plattformar kan man skapa egna butiker. Trenden går mot att allt mer sofistikerade tjänster säljs genom olika plattformar.

En fördel med plattformen är att man kan nå nya köpare, inte bara lokalt utan i hela världen, på ett enklare sätt. Inträdesbarriären för företagande blir mycket låg, eftersom potentiella kunder kan nås utan att investeringar som lokal eller ens webbplats är nödvändiga. Betalningar underlättas eftersom de hanteras via plattformen, vilket gör att risken minskar för både köpare och säljare.

Det finns dålig statistik på hur stor plattformsekonomin är i Sverige. Globala uppskattningar indikerar att den överstiger 130 miljarder kronor redan i dag och att den växer snabbt.

Frågan är vad som händer om vi som individer för över vårt beteende i vardagen - där vi köper och säljer via plattformar - till hur vi tänker kring företag. Ger plattformarna möjlighet att på ett enkelt sätt och med liten risk prova på en affärsidé? Kanske är det dags att ta såväl sin höstutrensning som sin kompetens ett steg vidare och prova att sälja den via en plattform?

Lena Carlsson

Lena Carlsson

Chefsstrateg digitalisering

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300