Tillväxtverket
Händer som skriver på ett tangentbord.

Bloggen

Välkommen till Tillväxtverkets blogg! Här möter du anställda på Tillväxtverket som informellt berättar, reflekterar och bloggar om olika aktuella ämnen.

Det är Tillväxtverkets jobb att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag att komma igång, växa och bli framgångsrika. Vi lyssnar in behov och utvecklar kunskap som vi använder och sprider. Vi skapar nätverk där företag och regioner kan dela erfarenheter. Vi stärker den regionala tillväxten genom finansiering av strategiska utvecklingsprojekt.

 1. - Av: Johanna Pauldin och Kristian Seth

  Krisen är inte över men stora skillnader mellan branscher

  Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf bjöd in till samtal om krisens utveckling och effekter. För ett tag sen bjöd Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordl…

 2. - Av: Klas Fritzon

  Både och – som enda väg framåt

  Du som gillar busenkla budskap blir snart besviken. Inte heller den här gången serverar jag några snabba sanningar om framtiden för Sveriges landsbygder. Jag tänkte helt…

 3. - Av: Linda Backman

  Samarbete gynnar svensk export

  Nyligen publicerade Tillväxtanalys en rapport som analyserat effekten av statligt stöd till små och medelstora företag i Sverige som vill exportera. Bäst effekter får för…

 4. - Av: Björn Langbeck

  Fler robotar i svensk industri

  Den senaste statistiken från IFR (International Federation of Robots) visar att trenden med minskade robotinvesteringar i Sverige har brutits. 2016 var ett toppår sedan s…

 5. - Av: Kristian Seth

  När ska vi ner i det kalla vattnet igen?

  Svenska badvatten är i regel väldigt kalla. Men vi vet alla vad man ropar till vännerna på bryggan efter de första panikartade andetagen: Det är skönt när man varit i ett…

 6. - Av: Mohamed Ben Abdelhamid

  Innovation har aldrig varit så viktig som nu

  Samverkan och innovation är två ledord nu, enligt skribent Mohamed Ben Abdelhamid. Många företag befinner sig i kris. Marknader har minskat eller försvunnit och branscher…

 7. - Av: Monika Kväl

  Stärk rälsen och få en hållbar om­start

  Sveriges 21 regioner utgör en grundstruktur för Sveriges utveckling. Som en räls för ett fungerande utvecklingsarbete. För att få en hållbar omstart efter krisen vore det…

 8. - Av: Laura Brandell Tham

  Exportsamverkan laddar för återhämtning

  Generaldirektör Gunilla Nordlöf och företrädare för våra exportfrämjande organisationer samtalar löpande om hur vi på bästa sätt ska stötta Sveriges företag ut ur den nuv…

 9. - Av: Eva Hagsten

  Små och medelstora företag med EU-stöd växer

  Vad innebär EU-medlemskapet egentligen för Sveriges företagare? Hittills har kunskapen om företag som får stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, varit lå…

 10. - Av: Klas Fritzon

  Att balansera det genomsnittliga

  Kanske är min insikt bara medelmåttig. Den om att vi bör vara misstänk­samma mot alla genomsnitt. Det är föga tröst att sjön är nio meter djup i genomsnitt, när jag preci…