Tillväxtverket
Händer som skriver på ett tangentbord.

Bloggen

Välkommen till Tillväxtverkets blogg! Här möter du anställda på Tillväxtverket som informellt berättar, reflekterar och bloggar om olika aktuella ämnen.

Det är Tillväxtverkets jobb att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag att komma igång, växa och bli framgångsrika. Vi lyssnar in behov och utvecklar kunskap som vi använder och sprider. Vi skapar nätverk där företag och regioner kan dela erfarenheter. Vi stärker den regionala tillväxten genom finansiering av strategiska utvecklingsprojekt.

  1. - Av: Rosi Hoffer

    Vill du växa? Välj jämställdhet och mångfald!

    I takt med att allt fler kvinnor arbetar har även den ekonomiska tillväxten tagit fart. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, konstaterar i en stu…

  2. - Av: Rosi Hoffer

    Öppna upp näringslivet och få fart på tillväxten!

    Det finns en obalans i företagandet i Sverige. Färre kvinnor driver företag än män och statliga resurser går i betydligt större utsträckning till att främja företagande i…