Tillväxtverket
Händer som skriver på ett tangentbord.

Bloggen

Välkommen till Tillväxtverkets blogg! Här möter du anställda på Tillväxtverket som informellt berättar, reflekterar och bloggar om olika aktuella ämnen.

Det är Tillväxtverkets jobb att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag att komma igång, växa och bli framgångsrika. Vi lyssnar in behov och utvecklar kunskap som vi använder och sprider. Vi skapar nätverk där företag och regioner kan dela erfarenheter. Vi stärker den regionala tillväxten genom finansiering av strategiska utvecklingsprojekt.

  1. - Av: Linda Backman

    Samarbete gynnar svensk export

    Nyligen publicerade Tillväxtanalys en rapport som analyserat effekten av statligt stöd till små och medelstora företag i Sverige som vill exportera. Bäst effekter får för…

  2. - Av: Linda Backman

    Framtidssmarta företag går från linjärt till cirkulärt

    Hälsingeföretaget CargoBeacon och gotländska ImseVimse AB tog nya steg i sin utveckling genom att delta i en EU-satsning för företag som vill pröva cirkulära affärsmodell…