Tillväxtverket
Händer som skriver på ett tangentbord.

Bloggen

Välkommen till Tillväxtverkets blogg! Här möter du anställda på Tillväxtverket som informellt berättar, reflekterar och bloggar om olika aktuella ämnen.

Det är Tillväxtverkets jobb att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag att komma igång, växa och bli framgångsrika. Vi lyssnar in behov och utvecklar kunskap som vi använder och sprider. Vi skapar nätverk där företag och regioner kan dela erfarenheter. Vi stärker den regionala tillväxten genom finansiering av strategiska utvecklingsprojekt.

  1. - Av: Erika Rosander

    Bred palett i Tillväxtverkets krisarbete för besöksnäringen 

    Aldrig tidigare har världens turism och besöksnäring stått inför en liknande utmaning. Tillsammans måste vi nu fortsätta utveckla näringen för en framtid efter covid-19.…

  2. - Av: Erika Rosander

    Välkommen strategi­resa för besöks­näringen

    Så har det kommit, beskedet från regeringen om att arbetet drar igång för att utveckla en nationell strategi för svensk turism och besöksnäring. Ett välkommet besked! Det…