Tillväxtverket
Händer som skriver på ett tangentbord.

Bloggen

Välkommen till Tillväxtverkets blogg! Här möter du anställda på Tillväxtverket som informellt berättar, reflekterar och bloggar om olika aktuella ämnen.

Det är Tillväxtverkets jobb att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag att komma igång, växa och bli framgångsrika. Vi lyssnar in behov och utvecklar kunskap som vi använder och sprider. Vi skapar nätverk där företag och regioner kan dela erfarenheter. Vi stärker den regionala tillväxten genom finansiering av strategiska utvecklingsprojekt.

  1. - Av: Camilla Karlsson

    På bloggen: Kompetens­försörjning för nybörjare

    Får du också frågan vad du jobbar med? Är det enkelt att svara på så folk förstår vad du gör? Det är det inte för mig. De flesta säger ”jaha du jobbar på personalavdelnin…

  2. - Av: Camilla Karlsson

    Kompetens­försörj­ning engagerar!

    Att jobba med kompetensförsörjning är verkligen att jobba med ett område som engagerar. Vem har inte hört om bristen på personal i industrin och besöksnäringen? Trots att…