Tillväxtverket
Tre glada ungdomar sitter och pratar runt ett arbetsbord med datorer, mobiler och papper.

Välj rätt styrelse­form till företaget

Styrelsetrappan ger ökad kunskap om styrelsens betydelse för affärerna och vikten av att välja rätt styrelse och styrelseform.

Styrelsetrappan är en guide om olika styrelseformer och arbetssätt. Genom ett aktivt styrelsearbete kan företag utvecklas. Styrelsetrappan kan inspirera och skapa insikter hos småföretag som vill utveckla sitt styrelsearbete.

Styrelsen kan vara avgörande för framgång

Styrelsen är en viktig resurs för företaget och kan vara avgörande för framgång och förnyelse. En aktiv ägarstyrning kräver också ett strategiskt och aktivt styrelsearbete. Vid tillväxt behövs fokus framåt och resurser att analysera omvärlden. I det arbetet har styrelsen en viktig roll. Styrelsen kan tillföra nya kompetenser, mångfald och kontakter som är särskilt viktiga för nya affärsstrategier, vid internationalisering, finansiering och digitalisering. 

Guiden Styrelsetrappan grundas på Tillväxtverkets erfarenheter och lärande av genomförandet av programsatsningen Strategiskt styrelsearbete.

Här hittar du Styrelsetrappan

Kompetensutveckling för tillväxt i små företag

Behoven förändras när ett företag växer. För att stärka små företags affärsutveckling och internationella konkurrenskraft arbetar vi med olika kompetenshöjande insatser för att stödja nyskapande metoder, arbetssätt och verktyg för affärsutveckling. Insatserna ska leda till ny kunskap och kompetens som kan stärka svenska tillväxtföretags internationella konkurrenskraft och utveckla verksamheten hos företags­främjande aktörer. Programmets tre huvudspår:
 

  • Affärsjuridisk och digital kompetens inför en internationalisering
  • Digital kompetens i styrelse och ledning
  • Produktionslyftet

Läs mer om Tillväxtverkets kompetenshöjande insatserBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.