Tillväxtverket
Två kvinnor rullar ut en tygrulle i en tygaffär

Sociala företag - en allt starkare trend

Tillväxtverket har i uppdrag att främja utveckling och kunskap om socialt entreprenörskap, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag. 

Vi ser att socialt entreprenörskap är en allt starkare trend i Sverige. Fortfarande är dock begrepp som social innovation, samhällsentreprenörskap, socialt företagande och socialt entreprenörskap inte helt tydligt definierade och ses inte alltid som en del av näringslivet. Det påverkar hur sociala entreprenörer bemöts.

För att öka kunskapen har vi tagit fram en rapport om sociala entreprenörers behov av finansiering och rådgivning. Rapporten innehåller även en kartläggning av offentliga och privata aktörer som riktar sig till sociala entreprenörer.

Arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag driver näringsverksamhet samtidigt som de använder arbete och delaktighet för att människor med en svag förankring på arbetsmarknaden ska integreras i arbetsliv och samhälle. Tillväxtverket har under många år på olika sätt lämnat stöd till utveckling av sektorn.

Tillväxtverket har 2016–2018 ett regeringsuppdrag i samråd med Arbetsförmedlingen som omfattar totalt 60 miljoner kronor. Uppdragets insatser startade under 2016 och målet är att skapa möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.

Tolv regionalt utvecklingsansvariga tilldelades under 2017 projektmedel för att genomföra insatser enligt den handlingsplan som regionerna tog fram under 2016. Projekten är inriktade på att stärka samverkan mellan företagen och mellan företagen, offentliga aktörer och näringslivet samt på att integrera arbetsintegrerande sociala företag i regionernas ordinarie näringslivsinsatser. Projekten genomförs i Skåne, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Västra Götaland, Östergötland, Örebro, Gävleborg, Dalarna, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten och de pågår till oktober 2018.

Mer om hur Tillväxtverket stöder utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag

Att jobba på ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF)  Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.