Tillväxtverket
Bild på Firas Wakkas, deltagare, som berättar om sin affärsidé Fusion mat för bland annat näringsminister Mikael Damberg

Firas Wakkas, deltagare i ett snabbspår i Nyköping, berättar om sin affärsidé, Fusion mat, för bland annat näringsminister Mikael Damberg.

Snabbspår för nyanlända

Den mest lyckade metoden att underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige innefattar utbildning, rådgivning och finansiering.

Cirka 16 miljoner kronor har beviljats till 22 projekt, s.k. snabbspår, för att bättre och snabbare ta vara på nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande.

Drygt 3 200 personer nåddes av informationsinsatser och intervjuer med målgruppen och cirka 1 150 personer deltog även i fördjupade aktiviteter som utbildning och mentorskapsprogram. Uppdraget ledde framför allt till att målgruppen nyanlända fick mer kunskap om företagande, ökad motivation och inspiration till att starta företag.

Projekten fick också konkreta resultat, hittills har 77 nya företag startats. Därutöver fick 13 deltagare sysselsättning i form av anställning eller praktik.

Mer om vårt arbete med nyanlända och företagande

Snabbspår i Nyköping gav snabba resultat

Snabbspår för nyanlända företagare i Sörmland har gett affärsidéer och långt framskridna planer på nya företag. Dessutom motivation och nätverk, både hos deltagarna och bland de företagsfrämjande aktörerna i regionen.

Snabbspår för nyanlända i NyköpingBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.