Tillväxtverket
Illustration över hus som visar en stadsprofil

Så här tycker Sveriges företagare

Vart tredje år frågar vi företagen om deras villkor och verklighet som företagare. I undersökningen 2017 svarade 10 000 företagare. Svaren har sammanställts i en huvudrapport och under 2018 kommer ett antal temarapporter inom olika områden att släppas.

Företagens villkor och verklighet är Tillväxtverkets stora enkätundersökning där ett stort antal små och medelstora företag svarar på frågor om vilka möjligheter och svårigheter de upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid. Tillväxtverket gör undersökningen vart tredje år.

Fakta om undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017

  • Drygt 31 000 små och medelstora företag har kontaktats. Cirka 10 000 företag har besvarat enkäten. Svarfrekvensen är 31 procent.
  • Undersökningens resultat är representativa för cirka 360 000 företag.
  • Företag med en omsättning på mindre än 200 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
  • Urvalet är stratifierat på län, bransch samt företagsledarens kön , ålder och bakgrund.
  • Enkätundersökningen genomfördes under perioden oktober 2016 till januari 2017.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor med ett antal fördjupningar.
  • Undersökningen Företagens villkor och verklighet har tidigare genomförts 2002, 2005, 2008 och 2011 och 2014.

Mer om undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.