Tillväxtverket
Illustration över hus som visar en stadsprofil

Så här tycker Sveriges företagare

Det går bra för svenska små och medelstora företag. Sju av tio företag vill växa men många har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017.

Företagens villkor och verklighet är en enkätundersökning där ett stort antal små och medelstora företag svarar på frågor om vilka möjligheter och svårigheter de upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid. Tillväxtverket gör undersökningen vart tredje år.

Fakta om undersökningen 2017

  • Drygt 31 000 små och medelstora företag har kontaktats. Cirka 10 000 företag har besvarat enkäten. Svarfrekvensen är 31 procent.
  • Undersökningens resultat är representativa för cirka 360 000 företag.
  • Företag med en omsättning på mindre än 200 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
  • Urvalet är stratifierat på län, bransch samt företagsledarens kön , ålder och bakgrund.
  • Enkätundersökningen genomfördes under perioden oktober 2016 till januari 2017.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor med ett antal fördjupningar.
  • Undersökningen Företagens villkor och verklighet har tidigare genomförts 2002, 2005, 2008 och 2011 och 2014.

Ta del av vad företagen tycker i undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017