Tillväxtverket
Två män sitter i en soffa och tittar på en datorskärm tillsammans.

Öppna upp näringslivet

Tillväxtverket strävar efter hållbarhet och mångfald. Företagsfrämjande insatser ska nå alla i samhället. Den nationella strategin Öppna upp – för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015–2020 visar vägen hur.

Under 2018 tog Tillväxtverket fram och spred strategin Öppna upp näringslivet till regioner och företagsfrämjare. Rapporten visar hur sju pilotprojekt har arbetat för att nå åtta mål kopplat till ledarskap, styrning och bransch.

Under året har Öppna Upp-strategin också implementerats i det företagsfrämjande arbetet. Regionalfondshandläggare i hela Sverige har fått utbildning i att integrera likabehandling, jämställdhet och intersektionalitet i initiering, planering, genomförande och uppföljning av projekt. Utbildningarna förväntas bidra till att resurser fördelas utifrån analyser, statistik och kartläggning baserat på kön, bakgrund och ålder.

Strategin Öppna upp! är nu vägledande för arbetet i ett flertal uppdrag som syftar till att skapa företagande på lika villkor.

Öppna upp!

Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015-2020. Strategins syfte är att bidra till en utveckling av det offentligt finansierade företagsfrämjandet på nationell, regional och lokal nivå för att nå det långsiktiga målet – att kvinnor och män, oavsett etnisk bakgrund och ålder ska kunna ta del av företagsfrämjande resurser på likvärdiga villkor.

Rapporten: Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015-2020

Mångfald ökar tillväxtviljan

Tillväxtviljan är högst i företag som leds av unga personer med utländsk bakgrund. Dessa företag har även en stark framtidstro.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.