Tillväxtverket

Kunskapsväxling lyfter företag

Se ett lyckat exempel på samarbete och kompetensutbyte mellan akademi och näringsliv.Vi besöker företaget DalaFrakt som tagit in ny kompetens i företaget.

I filmen beskrivs den för Sverige nya modellen KTP som gör att en nyutexaminerad kan komma i ledande position och förändra. Vi besöker företaget DalaFrakt som minskar sina klimatutsläpp radikalt med hjälp av denna nya kunskap i företaget. Filmen handlar om regionalfondsprojektet KTP Energi i Norra Mellansverige som fått EU-finansiering via Tillväxtverket.