Tillväxtverket
Kvinna på ett bibliotek bläddrar i en bok

Kompetensutveckling i små företag

Tillväxtverket initierar och driver insatser för att stödja nyskapande metoder, arbetssätt och verktyg för affärsutveckling i små företag.

Insatserna ska leda till ny och ökad kunskap och kompetens med syftet att stärka svenska tillväxtföretags internationella konkurrenskraft och utveckla verksamheten hos företagsfrämjande aktörer. Ny kunskap sprids genom erfarenhetsträffar, lärseminarium och rapporter.

Några slutsatser från arbetet är att kompetensbehovet när det gäller styrelsearbete varierar, bland annat beroende på företagens utvecklingsfas. Många företag förstår inte värdet av ett mer professionellt styrelsearbete. Erbjudandena från offentliga och privata aktörer behöver utvecklas och målgruppsanpassas. Mindre företag hittar inte alltid relevant utbildning och rådgivning.

Mer om vårt arbete med kompetensutveckling i små företagBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.