Tillväxtverket
En äldre glad kvinna står vid en stor röd tygrulle som ligger på ett bord.

Främja modeller för enkla jobb och kompetens

Företags möjlig­heter till kompetensförsörjning kan förbättras genom att underlätta rekrytering, anställning och matchning. Samtidigt behöver sysselsättningen bland nyanlända och lång­tids­arbetslösa öka.

Fokus är att utveckla modeller och metoder för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb. Nya tjänster, utbildningar och metoder för att underlätta rekrytering i en bransch eller via digitala verktyg har därför tagits fram i olika projekt.

Erfarenheter från projekten visar att det finns metoder och arbetssätt som skapar förutsättningar för företag att hitta rätt kompetens och samtidigt skapa möjligheter för personer långt ifrån arbetsmarknaden att få jobb och stanna i jobb.

Exempel på metoder och modeller

 • App för rekrytering och intervju i realtid med tolkmöjligheter: www.livejobb.se.länk till annan webbplats
 • Ett bildbaserat verktyg för självskattning och CV inom industriyrken: http://s.skill.se/länk till annan webbplats.
 • En jobbguide till borrningsyrket för nyanlända: www.sgu.se/geopraktisklänk till annan webbplats.
 • Webbaserad HR-funktion för mode och detaljhandel: http://www.jobadd.se/länk till annan webbplats.
 • Kursmaterial för inkluderingscoach på företag.
 • Utbildningsplan för bantekniker (järnvägen) för nyanlända.

Flera av projekten har lett till lyckade matchningar där företag fått tillgång till kompetens och nyanlända och långtidsarbetslösa har fått jobb. Alla projekt har levererat beskrivningar av de modeller som utvecklats och i vissa fall prövats under projektperioden.

Framgångsfaktorer

 • Identifiera företags konkreta kompetensförsörjningsbehov.
 • Stöd till företag att omstrukturera arbetet för att frigöra enklare arbets­uppgifter.
 • Yrkesutbildning på eller i nära anslutning till arbetsplatser.
 • Yrkesinriktad språkutbildning på eller i nära anslutning till arbetsplats eller yrkesutbildning.
 • Utbildning av handledare på arbetsplatserna.
 • Informella mötesplatser för arbetsgivare och nyanlända med flera.

2017 beviljades 41 projekt

 • 1 830 personer, varav 608 kvinnor deltagit i aktiviteter.
 • 494 personer, varav 165 kvinnor fick jobb under projekttiden.
 • 88 personer varav 34 kvinnor påbörjade studier.
 • 1 808 företag med behov att rekrytera deltog i aktiviteter.

Uppdraget genomfördes under 2017 med en budget på 50 miljoner kronor och slutrapporterades den 1 mars 2018. Målgrupper för uppdraget var små och medelstora företag, nyanlända och långtidsarbetslösa oberoende av orsak till arbetslösheten.

Slutrapport: Lärdomar om enklare vägar till jobb och kompetens

Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning

Uppdraget pågår under tiden 2018–2020 med en total budget om 170 miljoner. Genomförande av uppdraget utgår från erfarenheter och kunskap från det tidigare uppdraget att Främja modeller för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb, som genomfördes under 2017. En utlysning av projektmedel genomfördes under april–maj och totalt 81 ansök­ningar lämnades in varav 31 projekt beviljades medel för genomförande.
Beviljade projekt 2018Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.