Tillväxtverket
Bild på en ung man som håller i en kratta.

Enklare vägar till jobb och kompetens

Tillväxtverket har gjort en satsning på ett antal projekt för att främja metoder och modeller för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Av 88 inlämnade ansökningar beviljades 41 projekt totalt 51 miljoner kronor för att under perioden maj-december 2017 utveckla och testa modeller i samverkan med företag, Arbetsförmedlingen och kommuner. Bland projektägarna finns bemanningsföretag, kommuner, branschorganisationer och sociala företag.

Projekt som beviljats medel

Lättare för företag att få rätt kompetens

Modellerna eller metoderna som utvecklas ska leda till att det blir lättare för företag att få tillgång till rätt kompetens. Det handlar om såväl enkla som kvalificerade arbetsuppgifter under kortare eller längre tid. På så vis får fler möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Modellerna kan innehålla insatser som inventering av arbetsuppgifter, validering, utbildning och matchning, men också former för anställning som underlättar för arbetsgivare att ta in ny arbetskraft.

Mer om vårt arbete för enklare vägar till jobb och kompetens

En lyckad modell med bemanningsföretag

Ett lyckat projekt står bemanningsföretaget Randstad och deras omställningsföretag Antenn för. De har tagit fram en modell för att hjälpa sökande att komma i kontakt med jobb som passar just dem. I modellen ingår också hjälp med ansökningar och förberedelser inför intervjuer. Slutligen har bemanningsföretaget varit med och förberett både arbetstagaren och företagen inför arbetsstarten. 

Artikel i DN Ekonomi 18 februari 2018länk till annan webbplats

Några generella lärdomar från projekten

  • Det är svårt att nå och rekrytera nyanlända kvinnor till insatserna.
  • Företag behöver ofta stöd i att identifiera sitt konkreta kompetensbehov och att se möjligheterna i att bredda sin rekryteringsbas.
  • En framgångsfaktor är att kombinera yrkessvenska med utbildning och praktik på eller i nära samarbete med företag.

Blogginlägg: Språkstöd framgångsfaktor för Karintorps tomater

Processbild av utmaningar i de genomförda projekten

För att tydliggöra en del av lärdomar från de genomförda projekten har Tillväxtverket låtit ta fram en processbild som visar på de vanligaste utmaningar företag respektive arbetssökanden möter i matchningen mellan jobb och kompetens.

Bilden visar de vanligaste utmaningar som framkommit i de genomförda projekten för företag respektive arbetssökanden, i matchning mellan jobb och kompetens. Klicka i bilden för större bild.

Satsningen förlängs ytterligare tre år

Erfarenheter från de genomföra projekten visar flera goda resultat som skapar förutsättningar för företag att hitta rätt kompetens och samtidigt skapa möjligheter för personer långt från arbetsmarknaden att få jobb och stanna i jobb. Nu förlängs satsningen och en ny utlysning kommer att göras under våren 2018.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.