Tillväxtverket

Tillväxt börjar med människor

Många företag uppger att brist på kompetens är ett stort hinder för företagets utveckling. Samtidigt behöver Sverige ta tillvara nyanländas kompetens. Sverige har både en matchningsproblematik och en kompetensbrist att hantera.

Ett Axplock av våra insatser som har fokus på människor och kompetens: