Tillväxtverket

Tillväxt börjar med människor

Hållbarhet, mångfald och jämställdhet är i fokus för stärkt konkurrenskraft. Tillväxtverket arbetar med att främja en mångfald av företag och företagare. Vi frågar också företagare hur dom ser på hinder och möjligheter att växa.

Tillväxtverket ska verka för ekonomisk förnyelse och omvandling och behöver därför nå ut till breda grupper av människor, branscher och företagsformer som med olika infallsvinklar kan vara med och utveckla affärsområden och svenskt näringsliv. Med människor kommer idéer. Genom att ställa frågor får vi kunskap och kan utveckla metoder och verktyg som främjar näringslivet.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.