Tillväxtverket
Man talar med två kvinnor i ett restaurangkök över en bardisk.

Sweden Food Arena stärker livsmedels­industrin

Företag och branschorganisationer inom livsmedelskedjan samlas nu inom Swedish Food Arena. En nationell arena där företagen samverkar kring forskning och innovation för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Det finns en stor potential för livsmedelssektorn i Sverige. Livsmedel är Sveriges fjärde största industrigren men det behövs en ökad samverkan mellan dess aktörer. Genom att företag och branschorganisationer nu tar ett krafttag och etablerar en arena där forskning, utveckling och innovation ska stärkas skapas förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass. Arenan är en viktig del i regeringens nationella livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030.

Tillväxtverket har stöttat livsmedelssektorn i arbetet med att etablera en samverkansarenan. Den 24 maj lanserades Sweden Food Arena genom ett evenemang med 180 deltagare.

Ett strukturerat samarbete

Genom etableringen av samverkansarenan har ett strukturerat samarbete mel­lan företagen inom livsmedelskedjan skapats. Det är goda förutsätt­ningar för att Sweden Food Arena framöver kommer att påverka forskningen och höja innovationskapaciteten inom sektorn.

Läs mer om Sweden Food Arenalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sweden Food Arena är en ekonomisk förening för medlemmar

Sweden Food Arena är från och med den 1 januari 2019 organiserad som en ekonomisk förening och undertecknarna av samverkansarenan har erbjudits medlemskap i föreningen. Vid årsskiftet 2018/19 hade ett 60‑tal företag skrivit under en avsiktsförklaring om att kraftsamla kring en arena för en livsmedelssektor i världsklass. Föreningen finansieras med lika delar av medlemmarna och genom särskilda medel som regeringen beslutade om den 9 juni 2018.

Se vilka som är medlemmar i Sweden Food Arenalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsstrategi för hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen i juni 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.