Tillväxtverket
Hand som håller fram en näve sågspån.

Sverige är bra på teknisk innovation

Klimatförändringar och miljöproblem drabbar framför allt utvecklingsländer. De behöver ny teknik för att lösa både lokala och globala utmaningar. Ibland sitter Sveriges uppfinnare på lösningen.

Kambodja går från kol till risskal i sin elproduktion

Risskal skulle kunna ersätta en tredjedel av Kambodjas totala elproduktion som idag till största delen sker med kol. Ett svenskt företag i Göteborg utvecklar en teknik som kan revolutionera omställningstakten till klimatsmart energiproduktion – inte bara i Kambodja utan i hela världen.

Risskal ger förnybar el i Kambodja

Demo Miljö förbättrar villkoren för människor som lever i fattigdom

Demo Miljö samarbetar med Sida om bidrag till miljöteknikföretag. Under året genomförde Tillväxtverket två ansökningsomgångar. Programmet har beviljat finansiering till projekt som bidrar till att lösa samhällsutmaningar i utvecklingsländer inom områdena energi, avfallshantering och sanitet. Under året genomförde Tillväxtverket två ansökningsomgångar. Totalt ansökte 86 företag varav 17 beviljades finansiering till ett värde av 11 miljoner kronor. Via Demo Miljöprogrammet har t ex Meva Energy AB fått ett planeringsbidrag på 273 000 kronor för kartläggning och förstudiearbete i Kambodja.

Mer om Demo Miljö

Swedish Cleantech listar miljöteknikföretag

Swedish Cleantech är Sveriges största webbplats för miljöteknikföretag och drivs av Tillväxtverket tillsammans med ett 30-tal myndigheter, bransch- och intresseorganisationer och regionala aktörer. Swedish Cleantech är en webbplats på Tillväxtverket som samlar svenska miljöteknikföretag. Där går det att söka fram företag utifrån teknikområde. Swedish Cleantech ska bidra till export av svensk miljöteknik.

Hitta miljöteknikföreta på Swedish CleantechBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.