Tillväxtverket
Två personer med sträckta händer håller upp en badboll som ser ut som en jordglob.

Så jobbar vi med internationalisering

Världens ekonomier flätas samman allt mer. Sveriges företag behöver i högre utsträckning vara delaktiga i den globala ekonomin för att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig ekonomi med ett livskraftigt näringsliv.

Sverige är ett litet, exportberoende land med företag som blir alltmer internationaliserade. Det innebär att svenska företags möjligheter att växa i stor utsträckning finns i andra länder. En liten hemmamarknad medför att skalfördelar framför allt kan uppstå genom närvaro på flera marknader. Därmed har den internationella konjunkturen och utvecklingen på våra viktigaste marknader stor betydelse för svenska företag.

Tillväxtverket vill att fler små och medelstora företag ska handla med andra länder. I filmen berättar vi om våra insatser för att öka företags och regioners internationalisering.

Regionala exportcentra

Regionala exportcentra erbjuder företag stöd för internationalisering eller exportsatsningar så att företagen lättare ska hitta rätt bland offentliga aktörer. Under året invigdes två regionala exportcenter, Örebro och Gävleborg.

 

Tillväxtverkets uppdrag att etablera och samordna regionala exportcentra är en viktig insats för att bana väg för ett effektivare, mer samordnat och mer tillgängligt främjande för små och medelstora företag. Intresset var stort under året och uppdraget har växt till att nu omfatta alla Sveriges län.

Enterprise Europe Network

Med hjälp av Enterprise Europe Network (EEN) har små och medelstora företag fått hjälp att hitta internationella affärssamarbeten och rådgivning inom EU-regler och innovationsutveckling.

 

Tillväxtverket är nationell koordinator för 14 svenska regionala noder och vi kan på så sätt arbeta strategiskt med att skapa plattformar för internationalisering med andra internationella, nationella och regionala aktörer.

Start-up Sweden

Genom Startup-Sweden når Tillväxtverket landets mest lovande digitala startups i syfte att ge dem tillgång till nätverk, kompetens, förebilder och investerare.

 

Startup-bolagen har ofta redan från början en affärsmodell som möjliggör en snabb internationalisering. För att underlätta för dessa bolag genomförde vi fyra internationella event där totalt 56 bolag valdes ut att delta.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.