Tillväxtverket

Så jobbar vi med internationalisering

Världens ekonomier flätas samman allt mer. Sveriges företag behöver i högre utsträckning vara delaktiga i den globala ekonomin för att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig ekonomi med ett livskraftigt näringsliv.

Tillväxtverket vill att fler små och medelstora företag ska handla med andra länder. I filmen berättar vi om våra insatser för att öka företags och regioners internationalisering.