Tillväxtverket
Kor, lastbil och kvinna på äng.

Nya affärsidéer ger oss större export

Det finns många bra idéer i Sverige. En del är så bra att det går att leva på dem, starta företag och kanske också anställa andra. Och många väcker intresse långt utanför landets gränser.

Svensk omsorg om djuren går nu på export

Mobila slakterier gör djur mindre stressade, vilket ökar kvaliteten på köttet. Det har företaget Hälsingestintan gjort till sin företagsidé och efter stora framgångar i Sverige går den nu på export. Och först ut är matlandet Frankrike.

Här finns artikeln Mat med omtanke går nu på export

Många svenska företag är innovativa

Innovationer är vanliga bland svenska små och medelstora företag. Det visar vår undersökning Företagens villkor och verklighet som vi presenterade i höstas och som bygger på intervjuer med över 30 000 företagare.

Nästan hälften av de undersökta företagen uppger att de under de senaste tre åren utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter. I huvudsak är det egna uppslag som genererar de innovationer som företaget utvecklar, men även kunder bidrar till utvecklingen av nya varor och tjänster.

Mer om undersökning Företagens villkor och verklighet

Finansiering för innovativa företag

Affärsutvecklingscheckar
Hälsingestintan har fått våra affärsutvecklingscheckar. Det är vårt stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka konkurrenskraften. År 2018 finns två olika checkar att söka:

  • Internationalisering – för dig som vill nå nya internationella marknader
  • Digitalisering – för dig som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter

Regionala stöd som företag kan söka

Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden.

 

Se vår finansiering för innovativa företag