Tillväxtverket
Två män i en industrilokal som jobbar med att lyfta skivor.

Smart industri digitaliserar

Genom finansiering, kunskap och nätverk ökar vi användningen av digital teknik hos små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Allt för att svensk industri ska bli smartare.

Arbetet sker inom ramen för regeringens nyindustrialiseringsstrategi, Smart industri. Digitaliseringslyftet är vårt största uppdrag inom Smart industri. Programmet pågår 2016–2019 och omfattar totalt 78 miljoner kronor. Digitaliseringslyftet syftar till ökad användning av digital teknik hos industriföretag och har sex olika delprogram:

  • I delprogrammet Insikt beviljades finansiering till projektet Kickstart, som ska genomföra 100 workshops i hela landet. Projektägare är Teknikföretagen tillsammans med IF Metall och RISE.
  • I delprogrammet Coachning/vägledning beviljades 11 projekt som ska erbjuda 350 företag digitaliseringscoachning i grupp.
  • I ett delprogram som ska komplettera andra aktörers satsningar är ett projekt beviljat, där Almi Kronoberg ska arbeta med digitaliseringsrådgivning till industriföretag.
  • I delprogrammet Samla insatser har vi tagit fram webbsidan verksamt.se/digitalindustrilänk till annan webbplats där offentligt finansierade insatser till målgruppen industriföretag finns geografiskt sökbara.
  • I delprogrammet Digitala verktyg har en förstudie om digitala självskattningsverktyg och en om digitaliseringsutbildning på webben genomförts. En digitaliseringsutbildning på webben kommer också att tas fram.
  • I delprogrammet Internationalisering genomfördes under hösten en studieresa till Tyskland inom ramen för Innovationspartnerskapet mellan Sverige och Tyskland. Ett fokus är bland annat digitalisering i små och medelstora industriföretag. Samtal förs med potentiella projektägare om att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan svenska och tyska industriföretag kring användningen av digital teknik.

Mer om Tillväxtverkets insatser för en smart industriBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.