Tillväxtverket
Tre personer i ett restaurangkök planerar tillsammans med dator, penna och papper.

Serverat utvecklar digitala lösningar

Serverat utvecklar digitala lösningar som gör det enklare för företag att söka tillstånd och lämna uppgifter till myndigheter och kom­mun­er.

Programmet Serverat omfattar:

  • Metodik för förenklingsarbete som leder till samsyn och ensning av information för kommunala tillståndsförfarande, samt att onödigt upp­gifts­insamlande minskar.
  • Guider och checklistor på verksamt.se.länk till annan webbplats
  • Standarder och specifikationer för kommunala e‑tjänster, där även grund­läggande uppgifter kan återanvändas genom koppling mot Bolags­verkets bastjänst.

På verksamt.se finns sedan 2016 en checklista för start av restaurang som hjälper företagaren att förstå vad som ska göras. Tjänsten leder företagar­en vidare till e‑tjänster hos kommuner och myndigheter. Under 2018 har även checklistor för hotell och logi, vattenbruk och biodling tagits fram. De sistnämnda i samarbete med Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Checklista för evenemang kommer att tas fram under 2019.

Exempel på resultat för företag och kommun

Karlskrona kommun som infört Serverats standardiserade e-tjänst för serveringstillstånd har rapporterat följande resultat:

  • Förifyllnad av uppgifter från den sammansatta bastjänsten gör att företagen sparar cirka 45 minuter per ansökan
  • Andelen ej kompletta serveringstillstånd minskade från cirka 85 procent till 50 procent
  • Tidsåtgång för kompletteringar minskade från cirka 35 h till 25 h
  • Andel arbetstid för kvalificerade ärenden ökade från cirka 60 procent till 80 procent

Tillväxtverket leder arbetet med Serverat

Serverat startade 2016 efter en överenskommelse mellan regeringen och SKL om ett enklare företagande i restaurangbranschen. Tillväxtverket och Bolags­verket har i sina respektive regleringsbrev haft i uppdrag att stödja överens­kommelsen. Under 2018 har Tillväxtverket tagit en allt större roll i att driva och genomföra Serverat, i samverkan med SKL och Bolags­verket. Tillväxtverket leder nu alla delar av Serverat förutom den del som rör den sammansatta bastjänsten för grundläggande företagsuppgifter, som Bolags­verket fortsatt har ansvarar för. Serverat omfattar nu alla tillståndsförfaranden på kommunal nivå inom tjänstedirektivet.

Läs mer om ServeratBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.