Tillväxtverket
Man som gör mat i en restaurang.

Enklare start för restaurangföretag

Att starta restaurang kräver många förberedelser. Därför har vi tagit fram en guide och en checklista över kraven och en möjlighet för företagare att söka tillstånd digitalt. Genom checklistan får restaurangföretagare överblick om vad som behöver göras.

I programmet Serverat samarbetar Sveriges kommuner och landsting (SKL), Bolagsverket och Tillväxtverket med kommuner och andra tillståndsgivare för att digitalisera processer, krav och därmed göra det enklare för restaurangföretagaren.

Inom ramen för Serverat har 20 kommuner anslutit sig till checklistan och till integrerade e-tjänster. Detta innebär för företagare att de exempelvis kan ansöka om serveringstillstånd digitalt och att grundläggande uppgifter om företaget är förifyllda. Företagen behöver därmed inte fylla i grundläggande uppgifter om företaget.

För kommunens handläggare innebär det att handläggningen blir enklare och kvaliteten ökar. Genom att uppgifter hämtas direkt från myndigheterna behöver handläggarna inte kontrollera att uppgifterna är korrekta.

Mer om projektet Serverat på SKL:s webbplatslänk till annan webbplats

Checklistan för att starta restaurang finns på verksamt.selänk till annan webbplats

Läs artikel om hur Serverat fungerar i praktikenBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.