Tillväxtverket
En man och en kvinna står och pratar vid en maskin i en industrilokal. Mannen pekar i en pärm som han håller i handen.

Digitalt stöd för miljöteknikföretag

Det globala investeringsbehovet för miljöteknik är enormt och Sverige ligger idag på tredje plats i Global Cleantech Innovation Index.

Inom ramen för Swedish Cleantech arbetar Tillväxtverket för att öka kommersialisering och export av svensk miljöteknik. Arbetet består av en svensk och en internationell webbplats och flera svenska och internationella samarbeten. 

Miljöteknikföretag behöver växa i Sverige före export

Trots att Sverige ligger långt fram när det gäller utveckling och innovation har de stora export­framgångarna uteblivit. En förklaring är de stora utmaningar det innebär att gå direkt från innovation till kommersiali­sering och export. De flesta miljöteknikföretag behöver först växa i Sverige innan de kan närma sig exportmarknaderna.

Swedish Cleantech.se

Swedish Cleantech.se är Sveriges största webbplats för miljöteknik­företag och drivs av Tillväxtverket tillsammans med Energimyndigheten och Forum för Smarta Elnät. På webbplatsen finns information från ett 30‑tal myndigheter, bransch- och intresseorganisationer och regionala aktörer. Här får företag hjälp att utveckla sina affärer på hemma­marknad­en och att förbereda sig för export genom samlad tillgång till kunskap, finansiering och nätverk.

Swedish Cleantech.com

Swedish Cleantech.com är en internationell webbplats som riktar sig till köpare och investerare. Under 2018 nylanserades swedishcleantech.com som Svenska Miljö­insti­tutet driver och utvecklar på uppdrag av Tillväxtverket. Vid slutet av 2018 fanns över 1 100 gröna svenska företag representerade på webbplatsens företagslista på engelska. Listan fungerar som ett skylt­fönster och hjälper företagen att hitta affärspartners, köpare och investerare i Sverige och i andra länder. De flesta internationella besökare kommer från stora miljöteknikmarknader som Indien, USA, Storbritannien, Finland, Danmark och Tyskland.

Team Sweden Smart Cities

I Sverige deltar Swedish Cleantech i exportfrämjandet tillsammans med departement, myndigheter och företagsnära organisationer i inom ramen för Team Sweden Smart Cities. Ett särskilt regeringsuppdrag finns också för samarbete och bidrag till export- och investeringsplattformen Smart City Sweden.com

Nordic Solutions for C40

Med finansiering från Nordic Innovation har ett nordiskt samarbets­projekt, Nordic Solutions for C40, inletts där Swedish Cleantech är en del­tagande part. Syftet med projektet är att skapa en gemensam, stark och konkurrenskraftig nordisk plattform som hjälper nordiska företag att för­bättra sin leveransförmåga och kraftigt öka sina exportmöjligheter av lös­ningar för smarta städer.Inom ramen för Nordic Solutions for C40‑projektet har utmaningar från ett antal städer identifierats och svenska företag har erbjudits möjligheter att bidra med sina lösningar. En av dessa städer är Stoke on Trent i England där ett samarbete har etablerats med Nordic Heat, en organisation som vill under­lätta export av svenskt fjärrvärmekunnande.

Sustainable Urban Solutions

I juni medarrangerade Swedish Cleantech en konferens i Köpenhamn, Sustainable Urban Solutions, där projektet Nordic Solutions for C40 lanserades. Under två dagar samlades över 400 företag, kommun­repre­sentanter och organisationer för att ta fram lösningar inom hållbar stads­utveckling. Under Smart City Expo i Barcelona i november deltog företag och andra aktörer som ingick i den nordiska delegationen på ett seminarium med Nordic Solutions for C40 på temat hållbara stadslösningar.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.