Tillväxtverket

Enkelt och digitalt

Digital teknik förändrar vårt samhälle i grunden och skapar förutsättningar att göra saker på nya och enklare sätt. Det ska vara enkelt att starta och driva företag. Och för företag och andra att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Ett Axplock av våra insatser som har fokus på enkelt, smart och digitalt för näringslivet: