Tillväxtverket

Förenkling genom digitalisering ger förutsättningar

Företag behöver bättre regler och tillämpning av regler tillsammans med smarta digitala tjänster som förenklar myndighetskontakter.

Digitala lösningar är ett kraftfullt sätt att förenkla tillämpning av regel­verk och minska upplevelsen av regler som hinder. Därför verkar Tillväxtverket för att nya smarta digitala lösningar ska utvecklas i samverkan med andra aktörer och alltid utifrån företagens behov av förenkling.