Tillväxtverket
Två män i en industrilokal som jobbar med att lyfta skivor.

Digitaliseringsstöd till industriföretag

Vi har samlat offentliga insatser som stimulerar ökad digitalisering i små och medelstora industriföretag på verksamt.se.