Tillväxtverket
Männsikor som cyklister i stadsmiljö.

Vad skapar attraktiva platser?

Jobb och bostad har länge varit grunden för att en plats ska få invånare. Nu pratar allt fler om helheten en plats har. Gröna områden, smarta transporter och människor som förverkligar idéer blir allt viktigare för att vara attraktiv.

10 pilotkommuner stärker attraktionskraften

Alla pratar om att framtidens smarta städer. Hur ska det gå till? För tillväxt kräver verkligen planering. För kommuner är det viktigt att locka till sig människor och företag, och få dem att vilja stanna. Vi stöttar tio pilotkommuner i arbetet med att systematiskt och långsiktigt stärka attraktionskraften. För Flen blev det tydligt att turismen betyder mycket för alla i kommunen, så de lade in turism i en särskild översiktplan.

Mer inspiration från de tio pilotkommunerna

Utveckla svenska städer

Insatsen Utveckla svenska städer syftar till att stärka företagens konkurrenskraft genom att underlätta arbetskraftens rörlighet, öka internationaliseringen och förbättra kunskapen om städernas funktion som regionala tillväxtmotorer. Under året beviljade Tillväxtverket drygt 1,3 miljoner kronor till fem projekt. Totalt 12 aktörer har fått projektmedel inom insatsen. Vi tog också fram ett kunskapsunderlag om städernas funktion som drivkraft för regional utveckling.

Tankar och kunskap vi har om hållbara städer

Stärkt lokal attraktionskraft

Syftet med Tillväxtverkets uppdrag Stärkt lokal attraktionskraft är att utveckla det systematiska och långsiktiga arbetet med att behålla, attrahera och utveckla kompetenser, företag och kapital. Tio pilotkommuner ingår i insatsen: Överkalix, Kramfors, Härjedalen, Östhammar, Surahammar, Haninge, Vimmerby, Flen, Gotland och Munkedal.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.