Tillväxtverket
Man med snickarbyxor hämtar paket i butik

Utan service inga företag

För att platser ska vara attraktiva för människor och företag behöver där finnas service. Matbutiken är särskilt central. Försvinner den, försvinner ofta annat som post, drivmedel och apotek också.

Under 2018 har vi tagit fram kunskap om vilken service som är extra viktigt för vissa företagare. Har turismföretag till exempel andra behov än tillverkande företag? Vi har frågat 454 företagare och redovisar resultaten i rapporten Företagens behov av service i gles-och landsbygder. Här sammanfattar vi rapporten på 90 sekunder.

Vi har också gjort en genomgång av tillgänglighet till kommersiell och offentlig service, både med ett nationellt perspektiv och nedbrutet på län. Rapporten är som en uppslagsbok för att ge en snabb bild av både aktuellt läge och hur tillgång och tillgänglighet har förändrats över tid.

Projekt som fått medel

Gles- och landsbygder kan behöva speciella lösningar för att upprätthålla servicenivån. Därför ger vi projektmedel för att testa olika idéer. På denna karta som vi gjort under året går det att se vilka projekt som genomförts och vilka som pågår.

Goda exempel

Vad betyder då servicen för en bygd? Det vill vi gärna berätta om. Läs våra artiklar om vad affären betyder för ortens boende och företag i Ottsjö och varför kommunen ser tydliga kopplingar mellan hållbar turistnäring och tillgänglighet till service på Svartsö. Eller den stora tidsvinsten med att samordna paketleveranser till Utö i Stockholms skärgård.



Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.