Tillväxtverket
Bild på en man som hämtar ut paket i en livsmedelsaffär.

Utan service inga företag

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Utan service, inga företag och utan företag, ingen service.

Tillväxtverket arbetar för att öka tillgängligheten till kommersiell service i serviceglesa områden, främst grundläggande kommersiell service som dagligvaror, drivmedel, post, apotek och betaltjänster. Vi samverkar med länsstyrelser och regionala organisationer som har ansvar för regionalt tillväxtarbete, men även med nationella och kommersiella aktörer inom serviceområdet.

Satsningar på kommersiell service under senare år har bidragit till att hejda den negativa utvecklingen på landsbygden. Under året har totalt 186 dagligvarubutiker delat på 34 miljoner kronor i driftstöd. Det särskilda driftstödet har tagits emot positivt av både mindre dagligvarubutiker och deras butikskedjor, men även av de regionala aktörer som beviljar stödet. Stödmottagare menar att stödet är räddningen för deras verksamhet. 

Mer om Tillväxtverkets arbete för service på landsbygden

Hur långt är det mellan mackarna?

Jobbar du med planering på kommun, länsstyrelse eller region? I så fall kanske du behöver veta hur långt det är mellan matvarubutiker, apotek eller bensinmackar?

Tjänsten Pipos visar på detaljnivå hur servicen ser ut i hela landet

Vilken service tycker företagen är viktig?

Tillgänglighet till bensin, dagligvaror samt möjlighet att hämta eller lämna paket måste finnas inom rimligt avstånd för att vi som individer ska vilja bo på en plats. Men vilken service behöver företag som verkar i serviceglesa områden för att de ska vilja, våga och kunna verka på orten? För att få svar har vi intervjuat 30 företagare och gjort analyser av enkätsvar från 454 företag. Mest beroende av lokal service visar sig turistföretag vara. 

Rapport: Företagens behov av service i gles-och landsbygder

 

Svartsö i Värmdö kommun ser lanthandeln som ett nav för överlevnad på skärgårdsön.

 

Service viktig bas för turistföretagBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.