Tillväxtverket
Hand som skriver på en karta.

Umeå planerar klimatsmart

Umeå vill minska sitt fotavtryck på klimatet. Stan vill vara en koldioxidsnål plats med energisnåla transporter som cykel och elbil. För det krävs smart planering från start.