Tillväxtverket
Hand som skriver på en karta.

Umeå planerar klimatsmart

Över hela Sverige pågår projekt där EU investerar för att ta oss närmare det klimatsmarta samhället. Sammanlagt finns det 1,4 miljarder kronor under sju år från Regionala utvecklingsfonden att använda för att minska våra koldioxidutsläpp. Umeås projekt är att bli klimatsmartare. 

Tillväxtverket är så kallad förvaltande myndighet för nio av de program som finansieras av Regionala utvecklingsfonden. Det innebär att vi informerar om programmen, tar emot projektansökningar och följer projekten från idé till utvärdering.

Inom alla de nio programmen, som tillsammans täcker hela Sverige, pågår projekt för att göra vår användning av energi effektivare och minska våra utsläpp av koldioxid. Det handlar om till exempel hållbara transporter, förnybar energi, forskning om koldioxidsnål teknik. Ett av projekten finns i Umeå, som vill minska sitt fotavtryck på klimatet. Stan vill vara en koldioxidsnål plats med energisnåla transporter som cykel och elbil. För det krävs smart planering från start.

Umeå satsar på hållbar livsstil

Klimatsynklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en plattform för kunskapsutbyte mellan alla de projekt som arbetar för en koldioxidsnål ekonomi.

Fakta om projektet

Programområde: Övre Norrland
Projekttid: 2016-10-01–2019-09-30
Stödmottagare: Umeå kommun

Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 12 000 000Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.