Tillväxtverket
Kvinna i laboratorium laborerar

Smart specialisering

Smart specialisering handlar om att satsa på det vi kan bli bäst på, för att stå starka i framtiden. Tillväxtverket stödjer regionerna i deras arbete med Smart specialisering.

Smart specialisering är ett begrepp från EU-kommissionen och handlar om ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential. Tillväxtverket tar fram analyser och underlag som kan stötta regionerna i att utveckla och genomföra sina strategier.

Här finns regionernas smarta spets

Under året har vi utvecklat kommunikationen på webben och även gjort en karta som visar vilken spets som är utmärkande i alla Sveriges regioner.

Vi har valt ut 22 kluster runt om i Sverige till klusterplattformen S3-piloten. S3-piloten ska ytterligare stärka klusters kompetens och genom detta stötta företagens utveckling. Vi erbjuder dessa kluster utbildningar, nätverksträffar, internationella kontakter och de kan även söka finansiellt stöd för företagsutveckling.

Här finns listan på de 22 klustren, från söder till norr.

Användbara guider

Vi har samlat ett antal nationella och internationella guider som kan vara intressanta som stöd för att ta fram och införa strategier för Smart specialisering.