Tillväxtverket
Gata med cyklar och bilar

Samhällsplanering

Det ska vara enklare för regioner och kommuner att vara strategiska. Med näringslivets behov i centrum ska planeringen för att utveckla platser där företag vill satsa ha ett helhetsperspektiv.

Fem tips för tillväxtskapande samhällsplanering

Tillväxtverket har identifierat fem områden som hjälper lokala och regionala utvecklingsaktörer att skapa attraktiva miljöer. Tillsammans ger de förutsättningar för tillväxtskapande samhällsplanering.

Här finns också exempel på hur kommuner och regioner konkret arbetar med frågan.

Tolv piloter från norr till söder

Tillväxtverket stödjer flera processer och system som skapar attraktiva platser så att näringslivet ska utvecklas. Företag är beroende av fungerande infrastruktur, attraktiva boendemiljöer och ett positivt företagsklimat.

Läs gärna mer om de tolv pilotprojekt, från Skåne till Norrbotten, som vi finansierar. De ska öka kunskapen om att utveckla strukturer som stärker företagen.

Sju reportage om regioner och kommuner som går före

Låt dig inspireras av tankar om smart samhällsplanering runt om i Sverige, som vi skrivit om under året:

Smart plan för framtidens Skaraborg.

Små och stora orter kan samspela smart.

Studenter motor för näringslivet runt Halmstad.

Gävleborgs kunskapsprojekt blickar framåt. Se även Olof Lindes presentation på konferensen Stad och land.

Snabb järnväg ger nya regionala perspektiv i Jönköping.

Mental förflyttning är Järfällas recept för blandstaden.

Satsning på smart och hållbar stadsutveckling

Tillväxtverket har varit med i Plattformen för hållbar stadsutveckling tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket och Energimyndigheten. Tillsammans har vi bidragit till ökad samverkan och kunskapsspridning inom hållbar stadsutveckling.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.