Tillväxtverket

Så fungerar EU:s stöd till regioner

EU:s strukturfonder stöttar projekt som skapar tillväxt runt om i Sverige. Projekten kan handla om spjutspetsforskning, tillgång till bredband eller klimatsmarta lösningar.

Många tycker att systemet med EU:s strukturfonder är krångligt. Därför har vi gjort en kort film som ger en överblick.

76,9 miljoner kr i EU-stöd fördelades under 2017

Under 2017 beviljade vi 76,9 miljoner kronor i EU-stöd fördelat på 11 beslut inom nationellt program. Sex beslut om totalt 50,6 miljoner kronor togs inom tematiskt mål 1b "Samverkan mellan FoI-konstellationer". Övriga fem beslut om totalt 26,3 miljoner kronor togs inom tematiskt mål 4b "Att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag". Projekten kompletterar pågående projekt regionalt och nationellt, inklusive andra insatser från Tillväxtverket.

 

Regionala program fick sammanlagt 991 miljoner kr

Tillväxtverket genomförde också två utlysningsomgångar i de flesta regionala program under 2017. Totalt kom 202 ansökningar in, varav 166 projekt fick medel för ökade investeringar i företag och regioner i hela landet. Tillväxtverket beslutade om totalt nästan 991 miljoner kronor till regionala projekt under 2017.

Vem kan söka finansiering från EU-program?

Offentliga aktörer, ideella och ekonomiska föreningar kan ansöka om pengar för sina projektidéer. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

 

Mer om finansiering till EU-projektBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.