Tillväxtverket

Så fungerar EU:s stöd till regioner

EU:s strukturfonder stöttar projekt som skapar tillväxt runt om i Sverige. Projekten kan handla om spjutspetsforskning, tillgång till bredband eller klimatsmarta lösningar.

Många tycker att systemet med EU:s strukturfonder är krångligt. Därför har vi gjort en kort film som ger en överblick.