Tillväxtverket
Sommarbild från Visby, fontän och stadens hus

Hållbara Gotland

Hållbara Gotland är ett regeringsuppdrag som ska skapa långsiktigt hållbar tillväxt genom att utveckla Gotlands styrkor. Nytänk och innovation är nyckelord.

Satsningen Hållbara Gotland är en följd av att regeringen 2015 beslutade om nya Natura 2000-områden på norra Gotland som hindrade ytterligare kalkbrytning. För att skapa andra jobb och hållbar näringslivsutveckling, gav regeringen Tillväxtverket och Region Gotland uppdraget att fördela 100 miljoner på ön.

Pengarna har gått till flera projekt inom fem strategiska insatsområden:

  • ny industriell utveckling,
  • livsmedel och maritima näringar,
  • besök och kultur,
  • digitalisering och
  • kompetensförsörjning.

Ta hand om innovations- och utvecklingskraften i det gotländska näringslivet

De fem utvalda områdena bygger på gotländska utvecklingsområden och tanken är att strategiska insatser där ska öka värdet på tjänster och produkter på Gotland. Målet är att insatserna ska bygga upp och stärka viktiga strukturer för regionalt tillväxtarbete och näringslivsutveckling, stärka samverkan mellan näringsliv och akademi samt frigöra innovations- och utvecklingskraft i det gotländska näringslivet.

För att få långsiktiga resultat är en tät koppling till det regionala tillväxtarbetet viktig. Därför har programmet knutits tätt samman med Region Gotlands regionala tillväxtprogram och urvalet av insatser inom de olika insatsområdena har bedömts utifrån om de är i enlighet med det regionala tillväxtprogrammet.

Läs mer om projekten inom Hållbara Gotland.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.