Tillväxtverket
Två eu-flaggor vajar i vinden på flaggstänger. I bakgrunden syns en sverigeflagga.

EU investerar i Sverige

Europeiska regionala utvecklingsfonden ska stärka regional konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt i hela Europa. Det sker genom finansiering av projekt som ska stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Det kan handla om investeringar i den internationella forskningsanläggningen ESS i Skåne, eller att utvinna nya resurser från skogen i Norra Sverige, eller att hjälpa småföretag att börja använda 3d-printers eller att utveckla digitala vårdtjänster. För att nämna några exempel.

Se alla projekt som beviljats stöd från EU

Tillväxtverkets projektbank är en förteckning över de projekt som beviljats stöd från de åtta regionala strukturfondsprogrammen och för det nationella regionalfondsprogrammet.

I projektbanken finns också projekt som ingår i Interregprogrammen Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Nord och Botnia-Atlantica.

I projektbanken framgår:

  • Vad projektet heter
  • Vad projektet handlar om
  • Vem som är projektägare
  • Hur mycket medel som har beviljats
  • När projektet startade
  • När projektet slutar
  • Vilka kommuner som berörs av projektet

Projektbank för programperioden 2014-2020

Smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla

Målet för Europeiska regionala utvecklingsfonden under perioden 2014–2020 är att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. EU:s sammanhållningspolitik är unionens viktigaste verktyg, vid sidan av den inre marknaden, för att nå dessa mål. Tillsammans med svenska aktörer på nationell och regional nivå ska fonden investera i projekt som bidrar till ökad regional konkurrenskraft och hållbar tillväxt.


Hur går det i programmen? Genomförs de enligt plan? Blir det några effekter av det projekten gör? Frågor av den här typen får svar i rapporter och utvärderingar.


Runt om i Sverige finns projekt som har fått EU-stöd för att utveckla sin region. Här berättar några projekt om sitt arbeteBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.