Tillväxtverket
En kvinna och en man arbetar ömsint med blommor

Analys för lärande och kunskap

För att bidra till kunskap om företags och regioners konkurrenskraft tar vi fram en mängd olika underlag och analyser. Analyserna publiceras i rapportform och sprids externt och internt till berörda målgrupper.

Tillstånd och trender för regional tillväxt

Under hösten 2018 lanserades två kunskapsutvecklande rapporter som kartlägger regional tillväxt. Rapporten Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018 redovisar grundläggande fakta, statistik och analyser om regionala förutsättningar och processer.

I rapporten slås fast att vad som leder till regional tillväxt skiljer sig åt i landet, men att goda omvärldsrelationer, unika tillgångar och täthet är några faktorer som kan leda till framgång.

Rapport: Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018

Politik för utvecklingskraft i hela Sverige

Rapporten Politik för utvecklingskraft i hela Sverige fokuserar på utveckling, prioriteringar och resultat inom den regionala tillväxtpolitiken. Rapporten ger även en bakgrund till hur den regionala tillväxtpolitiken har vuxit fram och utvecklats till den politik vi har idag. Rapporten tar ett grepp över de omvärldsförändringar som påverkar förutsättningar för genomförande och samt utmaningar och möjligheter som politikområdet måste förhålla sig till.

Vi lämnar också förslag till regeringen på hur politikområdet kan utvecklas och hur vi på ett ännu bättre sätt än ska kunna bygga kunskap och förståelse kring hur det regionala tillväxtarbetet bör utformas.

Rapport: Politik för utvecklingskraft i hela SverigeBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.