Tillväxtverket

Attraktiva platser

Framgång för platser finns i alla delar av landet även om den positiva utvecklingen av Sverige som helhet kan ställas mot en alltmer splittrad utveckling i landets regioner.

Att Sverige behåller sin konkurrenskraft internationellt är mycket viktigt för regionerna. På många håll i landet har man lyckats utveckla företag och näringsliv genom att utgå från regionala och lokala förutsättningar. Besöksnäringen och den fossilfria ekonomin spås bli viktiga basindustrier framöver. Liksom satsningar på service i gles- och landsbygd.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.