Tillväxtverket

Attraktiva platser

Sverige har 290 kommuner. EU har 276 regioner. Alla platser vill ha människor som bor och arbetar, som trivs och är stolta. Vi stöder processer och system som gör platser attraktiva, och som på så sätt skapar fler företag och jobb.

Ett Axplock av våra insatser för mer attraktiva platser där näringslivet kan utvecklas: