Tillväxtverket

Fortsätt läsa

Med människor kommer idéer...

Företag utvecklas av människor som har idéer. Konkurrenskraft skapas av företag som verkar på attraktiva platser under goda förutsättningar. Hållbar regional näringslivsutveckling stärker konkurrenskraften. Här följer ett axplock av Tillväxtverkets insatser under 2018 för människor, idéer, platser och förutsättningar.