Tillväxtverket

Om Tillväxtverket

Tillväxtverkets stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft. Vi gör det genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Idag har Sverige drygt en miljon företag, allt från enmansföretag till koncerner. De är avgörande för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle – de skapar sysselsättning, tillväxt och framtidstro. Men konkurrensen är global och utmaningarna många.

Därför är det Tillväxtverket jobb att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag att komma igång, växa och bli framgångsrika. Vi lyssnar in behov, söker lösningar och utvecklar kunskap som vi använder och sprider. Vi skapar dynamiska nätverk där företag och regioner kan dela erfarenheter. Vi stärker den regionala tillväxten genom strategiska investeringar. Det innebär att vi varje dag öppnar dörrar och river barriärer för att skapa ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar.

Vårt uppdrag

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.
Uppdrag och organisation 

Kvinna pratar i mobiltelefon utomhus.

Våra verktyg

Tillväxtverkets verktyg är kunskap, nätverk och finansiering. Kunskap om företag och regioner. Nätverk för effektiv samverkan. Och finansiering som stärker näringslivet.
Våra verktyg

Kvinna med headset.

Resultat

Tillväxtverkets årsredovisning är en sammanställning av hur vi under det gångna året arbetat mot vår vision: Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar.
Resultat

Backspegel på en bil.

Kontakta oss

Tillväxtverket har kontor på nio orter. På åtta av orterna ligger programkontor för de regionala strukturfondsprogrammen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Kontakta oss

Kvinna med headset.

Jobba hos oss

På Tillväxtverket får du möjlighet att arbeta operativt och strategiskt med hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt. Vi är 420 medarbetare på nio orter.
Jobba hos oss

Två medarbetare på Tillväxtverket.