Tillväxtverket

Briefmall filmproduktion

Det är en hel del att tänka vid en filmproduktion. Här finns en briefmall som du fyller i som går direkt till AHA produktion med bekräftelse på vad du skrivit i formuläret till dig. Offerten du sedan får av AHA bygger på din brief.

Innan du fyller in briefmallen behöver du ta fram diareinummer för filmproduktionen. Det gör du via registraturen. Den används bland annat för arkivering av filmen.

OBS: Kontakta alltid din kontaktperson på Kommunikation vid beställning av film.

Det är viktigt att du läser igenom rutiner och checklistor vid beställning av film:

Checklista feedback korrektur

Leverans av film


Namn, telefon och mejladress.

Berättarröst, medverkande, illustrationer, frågor som ställs till personer och vad de får prata om.


Länka gärna till andra filmer som ni inspirerats av. Beskriv vad det är i referensfilmen som ni tycker om.


Trailer, kort/lång, kvadratisk, stående etc.

Har du sett någon film du vill att filmen ska inspireras av?

Vad är filmens budskap? En film = 1 budskap.

Ska filmen innehålla animerad grafik? Vad ska det visa?

Önskad längd på filmen?Kontakt

Monica Nielsen, avtalsansvarig