Tillväxtverket

Vad innebär serviceskyldigheten?

Skyldigheten att ge service gäller för alla medarbetare och all verksamhet på Tillväxtverket. Serviceskyldigheten gäller oavsett om den enskilde kontaktar oss via mejl, telefon eller besök.

Det kan till exempel handla om att svara på frågor kring vilka som kan söka ett specifikt stöd eller hur en viss blankett ska fyllas i.

Tillväxtverket ska se till att kontakter med enskilda blir smidiga och enkla.

Vad betyder det för dig?

För dig som medarbetare betyder detta till exempel följande:

  • Om en enskild, en privatperson eller ett företag, kontaktar dig ska du utan onödigt dröjsmål försöka hjälpa personen att få svar på sin fråga.
  • Om du inte kan svara samma dag, meddela när du uppskattar att du kan svara.
  • Hänvisar du till vår webbplats för svar så ska du guida till den webbsida där svaret finns.
  • Om frågan rör något utanför Tillväxtverkets område ska du hänvisa till en lämplig myndighet.

Tillväxtverkets skyldighet att ge service omfattar dock inte att göra en djupare rättsutredning om frågan är av komplicerad karaktär.

Gällande rätt

  • 6 § förvaltningslagen
  • 3 § 1 punkten förordning med instruktion för Tillväxtverket
  • Justitieombudsmannen (JO) 2003/04 s. 447 (Kritik mot en kommun som inte ansett sig skyldig att på begäran skicka kopior av allmänna handlingar. Även fråga om en myndighets skyldighet att besvara frågor.)

Extern användare

test