Tillväxtverket

Rättsliga principer

Här har vi samlat information om rättsliga principer och regler som gäller all verksamhet på Tillväxtverket.

Ingången har fyra undersidor om du når via navigeringen till vänster.

Observera: Handlägger du ett ärende så ska du även följa de principer och regler som du når via ingången ”Rättsliga principer för ärenden”.

Läs mer

Informationen under denna ingång är allmän, det vill säga den gäller för alla förvaltningsmyndigheter.

Mer specifik information, om policyer och interna regler etc. för just Tillväxtverket, finns på andra sidor på intranätet. Vi länkar till två viktiga ingångar nedan:

Extern användare

test