Tillväxtverket

Rättsliga principer för ärenden

Här har vi samlat information om rättsliga principer och regler som gäller när vi handlägger ärenden.

Det finns ingen allmängiltig definition av begreppet ärende. Ett ärende kännetecknas dock alltid av att handläggningen avslutas med ett beslut som får faktiska verkningar för den enskilde, till exempel att bevilja ekonomiskt stöd eller inte.

Ingången har sex undersidor som du når via navigeringen till vänster.

Observera. Handlägger du ett ärende så behöver du även följa de principer och regler som du når via ingången ”Rättsliga principer”.

Läs mer

Informationen under denna ingång är allmän, det vill säga den gäller för alla förvaltningsmyndigheter.

Mer specifik information, om policyer och interna regler etc. för just Tillväxtverket, finns ofta på andra sidor på intranätet. Vi länkar till två viktiga ingångar nedan:

Extern användare

test