Tillväxtverket

Indikatorer för uppföljning av mål

Vi använder två typer av indikatorer för att följa upp om vi är på rätt väg i vår verksamhet för att nå det övergripande målet resultatområdenas mål.

Vi har omvärldsindikatorer för att följa utvecklingen i Sverige alternativt Sveriges län och kommuner i relation till centrala aspekter i målformuleringarna. Vi har också indikatorer för att följa Tillväxtverkets verksamhet i relation till målen.

I uppföljningen av resultatområdenas mål mäter vi effekter på kort sikt genom att i enkäter fråga efter stödmottagarnas nöjdhet och bedömning av ökad förmåga som resultat av den aktivitet de har deltagit i. Effekter på medel och lång sikt följer vi genom utvärderingar samt i relevanta fall genom att följa utvecklingen i deltagande företag med hjälp av registerdata.