Tillväxtverket

Årsredovisning

Årsredovisningen är myndighetens årliga rapportering till vår uppdrags­givare. Den tar sin utgångspunkt i myndighetens instruktion och det årliga regleringsbrevet.

Krav på årsredovisning

Senast den 22 februari ska alla statliga myndigheter, enligt Förordning om årsredovisning och budgetunderlag, skicka in en årsredovisning till regeringskansliet. Årsredovisningen ska ge vår uppdragsgivare en samlad återrapportering av verksamheten som genomförts och dess resultat.

Regeringskansliet använder vår årsredovisning löpande i sitt arbete bland annat inför den årliga budgetprocessen och som ett underlag inför politiska förhandlingar och beslut.

Årsredovisning 2019

Projektledare för årsredovisningen 2019 är Emelie Johansson.

InstruktionerPDF

Instruktioner Ordning och redaPDF

Tidsplan för årsredovisning 2019

Deadline

Roll

Aktivitet

20 november

Skribenter

Har lagt utkast till texter i mapp

27 november

Redaktionsråd och chefer

Har läst utkast till texter

29 november

Skribenter

Har hanterat ändringar

4 december

Konsulter

Rapport version är klar

11 december

Redaktionsråd och chefer

Har läst klart Rapport version

13 december

Skribenter

 Har hanterat klart kommentarer

19 december

Konsulter

Rapport version är klar

10 januari

Ledningsgruppen

LG markerar och kommenterar Rapport version

17 januari

Redaktionsrådet och chefer

Har läst klart Rapport version

17 januari

Skribenter

Har hanterat klart kommentarer 

Sista dag att komplettera med verifikat

22 januari

Konsulter

Har infogat verifikat/slutnoter i Rapport version

24 januari

Redaktionsrådet

Sista handpåläggning för Rapport version

27 januari

Projektledare

Stänger dokumentet för redigering - härefter kan enbart projektledare göra justeringar

12 februari

Generaldirektör, beredning och styrelse

Får Rapport version

22 februari

Regeringskansliet

Får Rapport version 1.0