Tillväxtverket

Årsplan

Här finns en visualisering samt en aktuell årsplan som visar de centrala processerna på myndigheten och när i tid de infaller.

Illustration

Årsplaner

Årsplanen synliggör den årliga planerings- och uppföljningscykeln som finns. Den visar när våra årliga, centrala arbetsprocesser pågår och viktiga deadlines. Vid behov görs smärre justeringar. Du hittar alltid den aktuella versionen härnedan.

Årsplan för 2019Excel


Kontakt

Maria Eriksson