Tillväxtverket

Planering och uppföljning ny

Planering och uppföljning är de viktigaste komponenterna för att se till att göra det vi ska och för att följa upp att det vi gör leder åt rätt håll. Här kan du läsa om hur vi arbetar med planering och uppföljning.

Myndigheten har en process för hur arbetet med planering och uppföljning ska gå till och hur de olika delarna hänger samman i en helhet. Processen är uppbyggd för att vi ska hantera de krav som ställs på oss utifrån gällande regelverk.

Tillväxtverkets process för planering och uppföljning

Tillväxtverkets ledningssystem inklusive process för planering och uppföljning