Tillväxtverket

Rättsavdelningen

På den här sidan kan du läsa mer om Rättsavdelningen och enheterna på avdelningen.

Avdelningschef är Tove Kockum och biträdande avdelningschef är Mona Malmström.

Avdelningen ansvarar för:

 • att myndighetens verksamhet bedrivs lagenligt, konsekvent, enhetligt och transparent,
 • juridisk kvalitetssäkring,
 • att tillhandahålla juridiskt stöd,
 • myndighetens registratur och arkiv,
 • att utveckla och driva myndighetens regelstyrning,
 • att utveckla bidragsvillkor,
 • att se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag och medborgare, samt
 • att informera om EU:s statsstödsregler på lokal, regional och nationell nivå samt, i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när Europeiska kommissionen gör kontrollbesök som gäller statligt stöd.

På avdelningen finns även myndighetens dataskyddsombud.

Enheter

Dokumenthantering och verksjuridik - enhetschef Nadja Stålnacke

Enheten ansvarar för myndighetens registratur och arkiv samt för verksjuridiska frågor.

Se vilka som arbetar på Dokumenthantering och verksjuridik

Har du en fråga gällande Dokumenthantering och verksjuridik? Kontakta:
verksjuridik@tillvaxtverket.se. 

Gruppchef Caroline Tälle.

Har du en fråga om utlämning av handlingar eller uppgifter som rör ärenden inom korttidsstödet? Kontakta: utlamningkorttid@tillvaxtverket.se

Statliga stöd och digitalisering - enhetschef Kajsa Ljung

Enheten ansvarar för juridiska frågor som rör finansiering från ERUF och nationella medel. Enheten ansvarar även för juridiska frågor inom digitalisering och statsstöd.

Se vilka som arbetar på Statliga stöd och digitalisering

Har du en fråga som berör IT, digitalisering, elektronisk informationshantering, dataanalyser eller GDPR? Kontakta: it-ratt@tillvaxtverket.se

Har du en fråga som har med finansiering utanför KTA (ERUF, nationella medel, osv) att göra? Kontakta: juridikprojektfinansiering@tillvaxtverket.se

Korttid: Domstolsprocesser – enhetschef Ann-Charlotte Forsberg

Enheten ansvarar för processrättsliga frågor rörande stöd vid korttidsarbete.

Se vilka som arbetar på Domstolsprocesser - Korttid

Har du funderingar, reflektioner eller annat du behöver veta mer om överklaganden? Kontakta: overklagandegruppen.rattsavdelningen@tillvaxtverket.se

Korttid: Rättsligt stöd till handläggningen – enhetschef Marcus Jonsson.

Enheten ansvarar för rättsligt stöd till projektet rörande stöd vid korttidsarbete.

Se vilka som arbetar på Rättsligt stöd till projektet – korttid

Har du ärenden där du behöver juridisk hjälp/bedömning rörande korttidsarbete, när det sen tidigare inte finns svar på frågan? Kontakta: KTAJuridik@tillvaxtverket.se

Korttid: Återkrav och obestånd – enhetschef Jennie Agardh

Enheten ansvarar för juridiska frågor kring kontroll, återkrav och obestånd rörande stöd vid korttidsarbete.

Se vilka som arbetar på Kontroll, återkrav och obestånd – korttid

Har du frågor kring återkrav? Kontakta: aterkrav.rattsavdelningen@tillvaxtverket.se

Har du frågor kring obestånd? Kontakta: obestand@tillvaxtverket.se

Tänk på detta vid kontakt till Rättsavdelningen:

 • Ställ din fråga och ge en kort bakgrund.
 • Ange när du senast behöver svar.
 • Ange vem vi kan kontakta om vi behöver mer information.

Extern användare

test