Tillväxtverket

Årets team

Varje år uppmärksammar Tillväxtverkets ledning ett team eller en grupp som gemensamt har utmärkt sig i sitt uppdrag och/eller sitt samarbete. Här kan du se vilka som är Årets team och tidigare Årets team.

Det är generaldirektören tillsammans med ledningsgruppen som utser Årets team i december varje år.

2021 - Onboarding och digital arbetsplats

Motivering:
Det senaste året saknar motstycke i Tillväxtverkets historia. Myndigheten har expanderat och ökat antalet medarbetare mångfalt. Samtidigt har alla medarbetare, nya som gamla, fått möjligheten att jobba hemifrån med smarta verktyg. Avgörande har varit och är ett aktivt samarbete över organisatoriska gränser, nya förhållningssätt och ett lösningsorienterat driv som satt användaren i fokus. Samarbetet har möjliggjort för oss att fortsätta att leverera på våra uppdrag med hög kvalitet och närvaro i samhällsutvecklingen – i en tid som inte liknar någon annan.

Stort grattis till årets team, som är Onboarding och digital arbetsplats – HR, Ekonomi, Intern Service samt IT-förvaltning och support.

2020 - Tillväxtverkets medarbetare

Motivering:
Aldrig har en så liten men modern myndighet gjort så mycket för så många, på så kort tid! Det hade inte varit möjligt utan ett mycket starkt teamarbete av alla medarbetare som ingår i det här teamet. Visionen om ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar lever vidare tack vare teamets insatser för såväl Korttidsarbete som Förenkling, Kompetensförsörjning, Digitalisering, Affärsutveckling, Regional kapacitet. Årets team 2020 är självfallet Tillväxtverkets medarbetare!

2019 - Granskningsenheten

Motivering:
Det här teamet har under året hanterat många stora utmaningar på ett konstruktivt och lyckat vis. Genom fokus på prestigelöst samarbete och pragmatisk problemlösning, har man trots rekordstort ärendeinflöde och minskade resurser, lyckats sänka både ärendebalanser och utbetalningstider rejält. Parallellt med detta har man inlett en förändring av sina arbetssätt för att bättre svara upp mot såväl inre som yttre förväntningar, på ett sätt som lovar gott inför framtiden.

2018 - Landsbygdsuppdraget

Motivering:
Som på kort tid levererat mycket bra underlag inom ett, för Tillväxtverket, nytt politikområde där vi nyttjat vår kunskap på bästa möjliga sätt och därigenom kunnat ge regeringen ett bra beslutsunderlag.

2017 - Omvärldsbevakningen

Motivering:
Som genom en strukturerad process involverar stora dela av myndigheten och bidrar till en faktabaserad aktuell och framtidsinriktad verksamhetsutveckling.

2016 - Medarbetardagen

Motivering:
Som med stort engagemang och kreativitet gav oss en minnesvärd och inspirerande medarbetardag.