Tillväxtverket

Varumärke och budskap

Vårt varumärke är summan av de uppfattningar som vår omvärld har av oss och vi själva har av vår verksamhet.

Vi vill vi att företag och intressenter ska uppfatta oss som tydliga och attraktiva att samarbeta med. Vi vill också att vår uppdragsgivare enkelt ska förstå vad vi kan och vad vi bidrar till.

Det här är Tillväxtverket

Det här är Tillväxtverket Pdf, 121.7 kB, öppnas i nytt fönster. ger dig en överblick över centrala delar ur verksamhetsstrategin, varumärkesplattformen, medarbetar- och chefspolicyn samt utvecklingsstrategin. Tanken är att underlätta för oss alla att förklara och berätta om Tillväxtverket.

Varumärkesplattform

Plattformen bygger vidare på verksamhetsstrategin och beskriver mer utförligt hur vi vill uppfattas, vad vi lovar våra kunder och vad vi strävar efter att vara. Den är grunden för allt vi erbjuder, säger och gör.

Vi ska agera lyhört, kunnigt och handlingskraftigt

Lyhörda, kunniga och handlingskraftiga bildar sammantaget den helhetsbild vi vill att omgivningen har av oss. Dessa önskade associationer ger därmed vägledning för varje chefs och medarbetares beteende.

Vi öppnar dörrar och river barrärer

Vårt varumärkeslöfte är den nytta vi lovar att leverera. Mer om hur vi lever upp till vårt varumärkeslöfte i dokumentet varumärkesplattform.

Som grund för vårt arbete finns också den statliga värdegrunden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är gemensam för alla statsanställda.

 Arbetsgivarvarumärke

Vårt arbetsgivarlöfte visar hur Tillväxtverket kan vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare som vill påverka den egna och samhällets utveckling. Löftet är något som vi behöver leva upp till för att attrahera nya och behålla nuvarande medarbetare. 

Tillväxtverkets arbetsgivarlöfte är ”Här kan du påverka både din och Sveriges framtid”.

Visuell identitet - en del av vårt varumärke

Vår visuella identitet också benämnt grafisk profil är en del av vårt varumärke.

Visuell identitet

Budskap

En mening om oss (vårt huvudbudskap)

Vi arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Kort presentationstext

Vi arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

Kontakt

Kontakta kommunikationschef vid frågor

Extern användare

test