Tillväxtverket

Varför utvecklings-strategi?

Ledningen har beslutat om en utvecklingsstrategi. Här kan du läsa om varför.

Illustration som illustrerar Utveckling

På Tillväxtverket har vi över en miljon anledningar att gå till jobbet varje dag. Över en miljon drömmar att slå följe med. Över en miljon företag som vill, kan och vågar. Det vi gör påverkar Sveriges framtid. Vi arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Vi påverkar Sveriges framtid

Det vi gör, är ett viktigt arbete. Det är också ett komplext uppdrag, som knappast blivit lättare med tiden.

Vi skulle kunna säga att vi i mångt och mycket jobbar med samma frågor som för tio år sedan, när Tillväxtverket bildades. Samtidigt har mycket ändrats. Inte minst vad gäller teknikutvecklingen och den digitala transformationen.

Hur blir då kommande tio år? Eller ens de närmaste fem åren? Det enda vi kan vara säkra på är att förutsättningarna kommer att fortsätta att vara föränderliga.

Vi är på en resa - där målet är hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i hela landet. Vi vet att våra förutsättningar att nå dit kommer att ändra sig. Vi måste säkerställa att vi skapar en organisation som ger de bästa förutsättningarna för våra medarbetare och partners att förhålla sig till detta.

Vi behöver ständigt utveckla våra förmågor, kompetenser och vad vi gör. Vi måste hitta nya vägar för att vara smarta och effektiva – och ta tillvara på de resurser vi har.